Ekorätt

Det vi gör nu påverkar planetens framtid

Äntligen är tiden inne för mig att starta en egen ekoblogg. Jag tycker inte att det finns något som egentligen är viktigare än att hitta hållbara, etiskt försvarbara lösningar i dagens samhällen. Det finns två trendriktningar att välja mellan - antingen bryr man sig inte alls och följer med i den allmänna konsumtionshetsen utan att reflektera över vilka konsekvenser vårt leverne får för planeten (ödesdigra), eller så tar man ansvar, informerar sig och handlar det man behöver från källor man kan lita på (och hoppas att det inte redan är för sent).

Självklarheter

Ekologiskt, närodlat, kravmärkt och rättvisemärkt är självklarheter för mig och jag tycker inte att man ska handla något nytt alls om man kan handa begagnat.

Om vi inte agerar för en hållbar framtid idag så kommer det inte att finnas några muntra utsikter för våra barn och barnbarn att njuta av. Råvarorna som vår generösa planet bjuder på tar slut i allt för högt tempo för vi är alldeles för giriga. På den här bloggen diskuterar vi lösningarna.


Vad är närodlat?

12 feb 2019

Något det talas mycket om är att man ska satsa på närodlat. Men vad innebär närodlat? Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och betyder att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp. Däremot säger begreppen inget om påverkan på miljön. 

Det finns alltså ingen allmän definition av vad det innebär med närodlade och närproducerade livsmedel mer än att det är något som tillverkats eller odlats nära den plats som den säljs på. Nära definieras inte heller, men i Sverige brukar det betyda lokalt eller regionalt.

Det finns olika skäl till att vilja köpa närodlade och närproducerade varor. Det kan till exempel vara så att man vill gynna producenter och näringsliv i hembygden. Det kan vara att vi vill ha så färska produkter som möjligt eller att vi vill minska den miljöbelastning som långa transporter medför.