« Ekorätt

Vad innebär KRAV

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen som vi har i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

Företag som vill KRAV-märka sina produkter ska följa de regler som KRAV har satt upp. Det finns nämligen särskilda regler som gäller för att odla växter eller ha djur på en lantgård eller för fiske. Dessa regler utvecklas ständigt och KRAV använder sig av ny forskning och ny kunskap. När nya regler ska lägga till, så kommer det ut som förslag på KRAVs hemsida så att alla kan få lämna synpunkter på dessa. 

Det finns regler för ekologisk produktion som satts upp av EU och har man produkter som tillverkats efter dessa regler så får man miljö-märkningen EU-ekologiskt och får kallas ekologisk.

De produkter som är KRAV-märkta är alla tillverkade enligt EUs regler. Dock är det så att de regler som KRAV har, är striktare och hårdare än de som EU har. Sen har KRAV regler för fler olika produkter än EU, till exempel vild-fångad fisk samt att de har regler för butiker och restauranger.

 

1 Apr 2019